Gods Woord werkt (4/4)

Ik begin met een korte samenvatting. Leeman roept de levensbelangrijke vraag op waar wij ons vertrouwen op zetten. De schrijver wil het vertrouwen in Gods Woord sterker en dieper maken. Daarom gaat hij in dit boekje de ‘gang’ beschrijven, die Gods Woord maakt wanneer het verkondigd wordt. Daarbij wijst hij in hoofdstuk 3 erop, dat we goed moeten bedenken, wat het diepe probleem is dat God door zijn Woord wil aanpakken: zondaars! Geen enkel ander middel kan bereiken wat Gods Woord doet.

Wat bereikt Leeman bij mij met zijn boek? Hij weet zoveel enthousiamse bij me op te roepen, dat het een oefening in zelfbeheersing voor me is, om dit laatste artikel kort te houden. Zo blijft er ook voor jou nog heel veel over om het boekje zelf te lezen. Mijn impressies probeer ik in vier punten te vangen.

 1.

Allereerst zet ik wat thema’s uit het boek op een rij, die tot nadenken stemmen:

 • De keerzijde van de werking van Gods Woord is ‘horen’. Daar hamert Leeman op. Als ik daar ’s over door mijmer: er wordt veel nagedacht en geschreven over de prediker en wat die allemaal moet doen om goed over te komen. Vanuit het belang van ‘horen’, zou je net zoveel aandacht moeten geven aan de kunst van het ‘luisteren’ aan de kant van de hoorders van het Woord. Wat zou dat betekenen, als we in de gemeenten ook meer gaan werken aan een goede luisterhouding, in plaats van alleen maar alle verantwoordelijkheid bij de voorganger te leggen? Twee voorbeelden van een ‘theologie van het luisteren’ zijn Listen up! en Expository Listening.
 • Als het gaat om Gods Woord z’n werk te laten doen, hecht Leeman veel waarde aan preken door bijbelboeken heen, in plaats van thematische preken. Redenen die hij daarbij geeft (pg. 118):
  1. zo laat je God en zijn wijsheid de agenda bepalen, niet de wijsheid van de voorganger;
  2. het voorkomt dat voorgangers steeds weer met hun stokpaardjes komen;
  3. het laat de voorganger samen met de gemeente leren van Gods Woord, in plaas van dat de gemeente beperkt wordt door wat de voorganger al wist;
  4. het vraagt van voorganger en gemeente dat zij God leren kennen, zoals God zich geopenbaard heeft, niet zoals ze Hem graag willen zien;
  5. het vereist van de voorganger dat hij de makkelijke en moeilijke gedeelten van de Bijbel bepreekt

Dit spreekt mij bijzonder aan. God heeft aan ons boeken gegeven. Dat vraagt boek-preken. Past het dan wel bij het karakter van Gods woord om te preken over (halve) verzen?!

 • Als je uit gaat van het diepe probleem, wat Gods Woord wil aanpakken (‘zondaars’), dan moeten we steeds weer geconfronteerd worden met onze afwijkende trots. De bijbel als geheel stelt dat je niet bent wie je denkt dat je bent. En God is niet wie jij denkt dat Hij is. En de bijbel roept je op om jouw levensverhaal te vervangen door Gods verhaal. Consequentie hiervan is dat er in de ‘bediening van het Woord’ meer confrontatie mag zitten, in plaats van applicatie. Ook weer zo’n punt wat tot nadenken stemt: de drang naar preken die vooral praktisch zijn en vertellen wat je moet doen, is een drang naar applicatie. Tegelijk kan het het ongemakkelijke van de confrontatie wegdrukken. Terwijl Gods Woord confronterend op zondaars afkomt!
 • Gods Woord wil ook ons zingen en ons bidden bepalen. Ook daarover merkt Leeman dingen op, die tot nadenken stemmen wanneer je naar de praktijk in de kerken kijkt. Leeman schrijft dat

“zingen het medium is waarmee Gods volk zich vast grijpt aan Gods Woord en zijn gevoelens afstemt op Gods bedoeling. Op dezelfde wijze moet Gods Woord doorgonzen in de gebeden van de kerk. Biddend grijpt Gods volk zich vast aan Gods Woord om zijn wil en hoop af te stemmen op Gods bedoelingen.” (166-167).

2.

Wat ook heerlijk is aan dit boek van Leeman, is dat het realistisch is. Het zijn geen amerikaanse grote woorden van een successtory. Ik gaf aan het begin van 3/4 als een voorbeeld hoe Leeman kan zuchten en aangevochten worden, wanneer hij om zich heen ziet wat werkt. Juist daarin maakt hij voelbaar hoe het aankomt op vertrouwen. Geloven in God mag niet wegdrijven van vertrouwen in Gods Woord. Er vast van overtuigd zijn dat de kerk alleen gebouwd wordt door Gods Woord ís een daad van geloof!

3.

Wat dit boekje ademt is, dat je de bijbel moet lezen als groot verhaal, waarin God zich openbaart. Dat vraagt dus ook om de bijbel zo te leren lezen. Daarin is biblical theology zo wezenlijk. Dit boek heeft me nog meer overtuigd van het grote belang van de cursus die ik in mijn gemeente gegeven heb, onder de titel ‘Raak thuis in de bijbel!’

4.

Terwijl ik dit boek van Leeman aan het verwerken ben, lees ik door het nieuwe boek van Wim Dekker heen: Marginaal en missionair. In het eerste deel van dit boek probeert hij het probleem van de secularisatie in de kerk eerlijk in de ogen te kijken. Op pg. 37 schrijft Dekker:

“Wanneer de kerk in Europa kwijnt, zien we tegelijk hoe God verder trekt in Azië en Afrika. Toch ben ik híer niet geholpen met Chinezen die tot geloof komen wanneer ik zie dat ondanks alle liefdevolle geloofsopvoeding kinderen afhaken en ondanks alle trouwe pastorale zorg de kerken steeds leger worden. In onze context, in Nederland en West-Europa, lijkt God bezig af te breken wat Hij heeft opgebouwd. Dat is een oordeel, waar wij nog lang niet mee klaar zijn.”

Wat weet Dekker hier de enorme spanning raak te omschrijven! Óndanks alle liefdevolle geloofsopvoeding en óndanks alle trouwe pastorale zorg worden de kerken steeds leger. Wat moet je dan? Wat ‘werkt’ dan nog wel? Waar val je dan op terug? Op Gods Woord, de grootste macht in het universum. Duik daar maar in, maak dat je eigen, en spreek vol vertrouwen daaruit. God zal zijn weg wel gaan, want Gods Woord werkt!

Ik ben wel benieuwd naar jouw gedachten naar aanleiding van deze boekbespreking!

(Dit is het laatste artikel bij Reverberation.
Voor de eerdere delen zie: 1/4, 2/4, 3/4)

Een gedachte over “Gods Woord werkt (4/4)

 1. Pingback: Gods Woord werkt (3/4) « De bijbel als groot verhaal lezen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s