BT voor Bunschoten

Op 28 mei hadden we een ontmoeting van alle predikanten uit het dorp. Deze keer was mij gevraagd iets te vertellen over ‘Biblical Theology’. Dat doe ik natuurlijk met alle plezier! Via deze link vind je mijn volledige verhaal wat ik daar gehouden heb. Hieronder zet ik m’n afronding van dat stuk: Waarom geloof ik dat dit ook zo goed is voor Bunschoten?

Laat ik beginnen met een citaat: “God roept ons op om ons plekje in te nemen in zijn verhaal. Dit is een radicaal andere boodschap dan wij er vaak van maken: dat God ons vraagt of hij een plekje mag krijgen in mijn levensverhaal, of wij tijd voor hem vrij willen maken. Wat wij er vaak van maken is dus gericht op jezelf. Terwijl God ons wil omkeren: gericht op zijn zaak!”

 (a.)

Als ik om me heen kijk en observeer: hoor ik heel veel over de boodschap dat God ons vraagt of Hij een plekje mag krijgen in mijn levensverhaal. Of wij tijd voor hem vrij willen maken. Wij vragen ons af, waar God past in het verhaal van mijn leven. Een boeiende vraag hierbij zou zijn: hoe zijn mensen gevormd in deze manier van denken? Welke rol heeft onze prediking en ons onderwijs hierin gespeeld?

Terwijl de echte vraag is, die zich opdringt als de bijbel open gaat als een groots verhaal, waar God ons ook ergens op een plekje inzet: “Waar past mijn kleine leventje in het grote verhaal van Gods reddingswerk?” Wij hebben het vaak over ‘de bijbel toepassen op ons leven’. Wat zou het betekenen om ‘onze levens op de bijbel toe te passen’? De bijbel is de werkelijkheid, het echte verhaal. We worden geroepen onszelf in dat werk van God te plaatsen.

Dit raakt het hele christelijke leven! Onze spiritualiteit. Onze ethiek. Onze manier van preken. Onze manier van kijken naar de plaats en opbouw van de gemeente in Gods plan. Zo fundamenteel. Alleen al daarom is het goed voor Bunschoten.

 (b.)

Maar ook als ik even heel concreet probeer te kijken. Ik zie veel bijbels analfabetisme. Of bijzonder weinig kennis van de bijbel. Of heel erge verbrokkelde kennis van de bijbel. Heel wat verhalen zijn nog redelijk algemeen bekend, mede dankzij christelijke basisscholen. Maar een verbindende kennis, die al die verhalen verbindt en zicht geeft op het grootse verhaal dat God schrijft met zijn wereld ontbreekt. Daaraan gekoppeld zie ik nogal starre dogmatische geloofsovertuigingen. Waarin God heel abstract wordt en niet meer de God van de geschiedenis is. Ook hier weer is de spannende vraag te stellen: hoe zijn ze hierin gevormd in de kerk, onder de prediking en het kerkelijk onderwijs?

 Als ik daar even aan mag komen… Ik grijp terug op de preekschets bij 1 Koningen 3:1-15, die aangereikt werd voor de Gezin-School-Kerk-dienst van 3 februari 2013. Daarin worden wat historische gegevens aangereikt over de tijd van Salomo. Er worden wat menselijke vragen gesteld bij wat daar gebeurt (“Is dat niet riskant, wordt daarmee niet de hele schepping overgeleverd aan de gril van één mens?”) en wat reflecterende punten (“Dit nodigt uit tot nadenken: wat zou ik gevraagd hebben? We worden uitgenodigd onze drómen te toetsen aan die van de zoon van David, zoon van God… Een les voor ons allen wordt eruit getrokken over biddend luisteren.) Dat wordt aangereikt om vanuit deze tekst de kinderen en de gemeente mee te nemen vanuit Gods woord. Helemaal niks aan BT-kader, waarin iets zichtbaar wordt gemaakt hoe God hier komt tot het hoogtepunt van zijn herstel van zijn koninkrijk in het OT! Salomo was zich daar heel nadrukkelijk van bewust. Ondanks heel veel gezwabber van dat volk Israël, komt God hier toch maar wel even tot wat hij zo’n 1000 jaar daarvoor aan Abraham had beloofd: een groot volk, onder Gods wijze gezag, in het beloofde land.

 Ook in deze setting kan BT de boel open breken, zicht geven op Gods grootse werk door alle tijden, waarin wij ergens ook een plekje krijgen en ingeschakeld worden in zijn plannen. Ik ben er heilig van overtuigd dat BT ook voor Bunschoten een hele vormende rol kan spelen in het versterken van de fundamenten van de kerk. Om daarmee overtuigd in Gods wereld te staan en die wereld tegemoet te treden. Heel concreet probeer ik dat in de Petrakerk vorm te geven door de cursus “Raak thuis in de Bijbel” te geven. De reacties bevestigen mijn overtuiging. We laten God aan het Woord, door de bijbel als groot verhaal te lezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s