5. Schepping: de schepping is kapot

honger

Een gebroken schepping ervaren we allemaal wel. Er is veel stuk. Verbindingen tussen mensen en verbindingen tussen mens en natuur gaan stuk. En daardoor zijn de stukjes ook niet meer gezond. Nog maar drie hoofdstukken de bijbel in, wordt helder hoe de verbinding met God gebroken wordt door Adam en Eva, aangezet door de slang. Doordat de verbinding met God stuk gaat (angst), gaat de verbinding met elkaar stuk (schaamte, schuld afschuiven) en de verbinding met de natuur (pijn, zwoegen en woekeren).

Opvallend is de rol van de mens hierin. Dat wezentje wat God bedacht op de zesde dag, met een grote roeping en geschonken macht: dat wezentje presteert het om de hele schepping van dag twee tot en met dag zes zwaar onder druk te zetten. Vervuiling, erosie, uitroeiing, armoede en lijden volgen. De hele problematiek van ‘opwarming van de aarde’ houdt verband met de macht van de techniek. De mens lijkt ingesteld om zijn gegeven verantwoordelijkheid en macht te gebruiken voor verbrokkeling: verbindingen tussen God, mens en natuur uit elkaar trekken. Maar daardoor zijn de verschillende smartphone_addiction-300x287stukjes ook niet meer gezond. Heel in het klein proef je hier iets van in hoe de prestaties van de techniek (je smartphone bijvoorbeeld) meer lonken en boeien dan de heilzame verbindende werking van het scheppingsritme (oog voor elkaar; oog voor de schepping; oog voor de Schepper).

Als je je in die verwoestende krachten wat verdiept, kan je niet anders dan constateren dat wij Gods schepping uitbuiten en verkrachten. Romeinen 8 geeft die schepping stem (“de schepping zucht en lijdt nog altijd als in barensweeën” 8:22). De mens leeft op de aarde en gedraagt 011715150-big-plastic-pollution-700x467zich als eigenaar die de grondstoffen mag uitbuiten voor zijn eigen wel zijn. Ondertussen komt zijn eigen welzijn en die van alle mensen ernstig in de problemen.

Alleen opnieuw teruggaan naar de band met de Schepper en van daaruit het besef van jezelf als onderdeeltje in de grote samenhangende schepping is de uitkomst. Het gaat niet om leven óp het ritme van de Schepper, maar leven ín het ritme van de Schepper.

De mens lijkt ingesteld om zijn gegeven verantwoordelijkheid en macht te gebruiken voor verbrokkeling…

6 gedachtes over “5. Schepping: de schepping is kapot

 1. Pingback: Waar zitten we nu? – De bijbel als groot-verhaal lezen

 2. Pingback: //4-6. Zorg voor Gods schepping? – De bijbel als groot-verhaal lezen

 3. Dag Gerrit,

  Bedankt voor je reactie en je toelichting! Ik heb het even op me in laten werken. Je ‘probeersel’ zet het volgens mij kernachtig op een rij, met 6 kernen vanuit de bijbel: (1) Schepper/schepping; (2) zondeval met impact (mooi gezegd: “mensen… voor zichzelf beginnen”! Veelzeggende uitdrukking in ons ondernemerslandje); (3) reddingsplan; (4) reddingsboodschap; (5) samenkomend bij Jezus Christus; (6) dát geloven.

  Waar mijn ‘kriebel’ zit bij zo’n poging:
  a.) je hebt de tijd nodig om dit allemaal rustig te kunnen uitwerken in de omgang met anderen! Iedere kern vraagt uitwerking. Vereenvoudiging van het evangelie leidt zo vaak tot versmalling van het evangelie. (zie bijvoorbeeld m’n blogartikel “Verknip het evangelie niet”)
  b.) Juist in een post-christelijke context is het zo belangrijk om rustig kader aan te brengen van de bijbel als groot-verhaal en om daarin Jezus zoveel mogelijk op ware sterkte te laten oplichten. Daarin leer je God kennen door de verhalen te volgen (en niet allereerst door dogmatische leerstukken – die kunnen daar uit voortvloeien) – zie ook mijn blogartikel “hoe leg je in vijf minuten het evangelie uit?”
  c.) Dat vraagt dus geen snelle cursussen, maar langduriger met elkaar optrekken binnen een gemeenschap die dit verhaal ‘belichaamt’. Daar ligt voor mij eerder een zorg dan dat we wel een eenvoudig evangelie kunnen vertellen, maar niet kunnen demonstreren hoe dat evangelie een gemeenschap vormt (ik kom na deze serie met een aantal artikelen over ‘wat wij ervan maken’).
  d.) In dat kader zou ik je de suggestie willen doen om in je laatste kern het woordje ‘geloof’ te vervangen door iets anders. “Als je dát gelooft…” Wat houdt dat geloven in? Iets anders volgens mij, dan ik vaak bij christenen proef. Maar ook anders-gelovigen kunnen daar weer met hun eigen vulling mee verder gaan. Het woord ‘geloof’ werkt volgens mij eerder verhullend dan scherpstellend en dient zo niet de appellerende bedoeling.
  Kortom: ik zou eerder focussen op lange verbindingen (waarin ruimte voor ontmoeting en uitleg ontstaat) dan een snelle verwoording.
  Kan je hier wat mee?
  Groet!

  Like

  1. Gerrit Riemer (Mastenbroek)

   Hallo Ard,

   Dank voor je uitgebreide reactie. Ik lees het nu pas, was even van internet verstoten. Zit op korte vakantie Schier. Kom terug op je antwoord begin volgende week. Ken je Schiermonnikoog? Gezen jouw ‘ecologische’ belangstelling (waarin ik opdracht voor hier en nu zie aansluiten bij verwachten grote omwenteling) post ik je hier een dichterlije uitspatting waarin Schier gangers bekende vakantiehuisjes zullen herkennen….). Hartelijke groet,

   SCHIER
   MONNIK
   OOG

   Dan zal de zee het land
   Hebben de golven de duinen
   Verzwolgen de bomen de huizen
   Bedolven de schelpen de ganzen
   Vluchten de hazen als laatsten
   Op wrakhout van dar en bar
   Chaan sepia en anagber ver
   Loren van balg tot rif
   Wad eens schier alles
   Was het mooiste eiland
   Was stilte zelfs niet meer….

   Of zal dit alles
   Behalve het plastic
   Als parel glanzen
   In de glazen zee
   Het paradijsje zijn
   Dat ons beiden
   Zo liefdevol
   Steeds weer
   Omarmde.

   Like

 4. Gerrit Riemer, Mastenbroek

  ZO KLEIN IS HET GROTE VERHAAL VAN GOD…
  of: geloven dat Jezus, de gekruisigde, de zoon is van God.

  Ik geloof dat de Bijbel de bundel verhalen is waarin God laat zien
  wie hij is, wat hij doet en waarheen hij op weg is.

  Daaruit weet ik dat hij de God is die boven alles staat, logisch, want hij maakte alles, het oneindige heelal, zonnestelsels, melkwegen en planeten. Hij koos de aarde uit als planeet om daar leven op mogelijk te maken. Water, aarde, dampkring, zwaartekracht, bacteriën, eencelligen, meercelligen, schimmels, algen, planten, ongewervelden, gewervelden, waterdieren, landdieren, vliegende dieren, zuurstof producerende bomen, vruchtbomen, zichtbare en onzichtbare dingen. En mensen. Aanvankelijk was het goed op de aarde, de eerste mensen kenden God en leefden in vrede met hem en met elkaar. Maar de grote tegenstander van God maakte die harmonie grondig kapot door de mensen te verleiden om zich tegen God te keren en voor zichzelf te beginnen. God besloot daarop hen een tijdlang over te geven aan hun eigenwijsheid, hun keuze voor gebrokenheid met hem en met elkaar. Er kwam ziekte op aarde, haat, doodslag, doem, jaloezie, zelfzucht, ruzie, boosheid, kortom, alles wat het leven kapot maakt en de vrede op aarde in de weg staat. Het leven werd tijdelijk en ijdel, gedoemd om te sterven.

  Het lijden van het leven op aarde liet God niet onberoerd. Hij maakt een plan om zich te ontfermen en alles weer goed te maken. Uiteindelijk wil hij zelfs een nieuwe aarde beginnen waarop geen dood meer is, geen verdriet, geen tranen. Zoiets als in het begin, maar dan nog mooier, zó mooi dat wij het nu nog niet kunnen bedenken of goed onder woorden kunnen brengen. Daar zijn we te klein voor.

  Het is Gods bedoeling dat de mensen op aarde dit plan kennen. Het is ook zijn bedoeling dat mensen zich met hem kunnen verzoenen. De mensen die zich met hem verzoenen wil hij maken tot het volk van de nieuwe aarde. Op de oude aarde sterven zij, maar hun geest bewaart hij voor dat onuitsprekelijke en onttijdelijkte nieuwe leven met hem, in opgestane lichamelijkheid. Maar hoe doet hij dat, die verzoening met hem? Hoe herstelt hij de liefde van de mens voor zijn maker?

  Wat wij nooit zullen kunnen begrijpen, dat doet hij. Hij offert een deel van zichzelf, zijn eigen zoon. Hij doet hem geboren worden als mens tussen de mensen, maar dan zonder zonde en helemaal volmaakt. De schuld van de mensheid legt hij op de schouders van zijn liefste, niet alleen de schuld, maar ook de gebrokenheid die daarvan het gevolg was. Hij maakt hem tot de schuldige en gebrokene; hij laat hem de vreselijkste straf ondergaan die er bestaat. Hij wordt gekruisigd en gaat nog dieper dan de dood, de diepste duisternis, de absolute verlatenheid. Maar wat de mens niet en nooit zal kunnen, dat doet deze zoon, Jezus Christus, omdat hij én mens is én God. Hij kon dat grote lijden aan en overwon het zo, de dood. Hij versloeg daarmee de grote tegenstander van God die het leven zoals God het bedoelde onmogelijk maakte. Hij stond op uit de dood.

  En nu komt het: als je dát gelooft, dan wordt je meegenomen in het plan van God om opnieuw te beginnen, hier en nu en straks. God heeft samen met zijn zoon, die hij tot koning van de wereld heeft gemaakt, zijn geest aan het werk gezet op aarde. Hij zorgt er voor dat dit verhaal verder verteld wordt zodat ook ik en jij en jullie het kunnen horen, geloven en waarmaken. Dat begint nu al. Je gaat een weg die uitloopt op Gods prachtige nieuwe aarde. We mogen het nu al zien en beleven, maar het zal eens voorgoed uitgetild worden boven alle gebrokenheid en helemaal volmaakt worden. Wanneer Christus terugkomt. Wat wil je nog meer?

  Like

  1. Gerrit Riemer, Mastenbroek

   Hallo Ard,
   Heb veel waardering voor je schrijven over het grote verhaal van God; en je toenemende kennis van Biblical Theology. Ik schreef “Zo klein is het grote verhaal van God” als probeersel om het grote verhaal zo klein en eenvoudig mogelijk te vertellen. Ben de laatste tijd veel aan het nadenken over de eenvoud van het evangelie, daar is dit een uitvloeisel van. Als probeersel leg ik het je graag voor om er eens aan te schaven zodat het kan groeien naar iets dat de eenvoud van het evangelie in het kader van Gods plan zo helder mogelijk beschrijft. Jouw verhalen inspireren me. Groeten!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s