Gods Gezicht (4)

Ik zie drie grote uitdagingen voor de kerk vandaag. Die uitdagingen probeer ik wat verder uit te tekenen vanuit de vraag: Wat is nodig om van de beginsituatie (“Wat wij ervan maken”) te groeien richting het doel (“Gods idee”)Ik wil in een aantal blogs bezig gaan met de eerste uitdaging: Gods Gezicht. Zicht op het landschap van de bijbel geeft God een gezicht.

Het tweede deel van de bijbel heeft een opvallende opening: vier boeken over één persoon?! Middenin in die dikke bijbelbundel die over eeuwen gaat, wordt hiermee nadrukkelijk ingezoomd op één persoon: Jezus. Hier gaan de spotlights aan, en komt het verhaal in ‘slow motion’.

(1) Link met het Oude Testament

Alle vier deze boeken (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes) beginnen ermee hun boek te verbinden aan het eerste deel van de bijbel, het Oude Testament. Daarmee willen ze duidelijk maken dat ze niet maar vertellen over een bijzondere man. Ze tekenen het leven van Jezus als de Messias, die door het hele Oude Testament werd aangekondigd. In Jezus is de Messias gekomen die de geestelijke, sociale en fysieke verstoring van deze wereld herstelt.

(2) Jezus, de zoon van God

De eerste zin, waar Markus zijn boek mee begint, moet schokkend hebben geklonken in het Romeinse wereldrijk van die tijd: “Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God”. Dat ondermijnt het gezag van de keizer! De doop van Jezus is een kroningsceremonie, waarmee Markus probeert te beschrijven hoe Jezus lijkt op de vroegere koning David, en tegelijk hem verre overstijgt, zoals was aangekondigd. Dat blijkt wel uit zijn macht om mensen te bevrijden van kwade machten en te genezen. Deze zoon van David is niemand minder dan de zoon van God!

“Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” – Jezus (Johannes 14:9)

Alles wat het Oude Testament uittekende over herstel van de relatie met God, herstel van menselijke relaties en herstel van de schepping lijkt gebundeld in Jezus. In zijn wonderen zag je een ‘miniatuur’ van de nieuwe schepping: het kwaad overwonnen, zieke lichamen genezen, doden weer opgewekt. Ook dit vind je gebundeld terug in Jezus’ eigen lijden en sterven: hij nam de vloek op zich, liet het kwaad zijn ultieme wapen van de dood over zich heen komen. Daarna brak hij door de dood heen en stond weer in levende lijve voor zijn leerlingen, die dat niet hadden zien aankomen!

Een Galileeër regeert de wereld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Een profetie uit 700 voor Christus kondigt aan dat de Koning van deze wereld uit het buitengebied Galilea zou komen. Jezus kwam uit Galilea – zijn leven, sterven en opstanding overtuigden zijn leerlingen dat Hij regeert. Tweeduizend jaar later is hij de meest vereerde en invloedrijke naam in de geschiedenis. (John Dickson, pg. 161)

Zie ook: Een Galileër die de wereld regeert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s