Als Jezus zwijgt en de apostelen spreken

“Als we de bijbel willen lezen zoals de kerk die altijd gelezen heeft, mogen we niet doen alsof de woorden van Jezus in de Evangeliën ethisch gezien meer bepalend zijn dan het onderwijs van de opgestane Christus door zijn aangestelde apostelen.”

Wesley Hill

Heel het leven

downloadMet deze titel start ik een nieuwe blog, parallel aan deze blog. De blog die je nu leest, waaiert wat uit vanuit de overtuiging dat je de bijbel als groot-verhaal moet lezen. Als je zo de bijbel op je af laat komen, ga je zien hoe God aanspraak maakt op héél het leven.

Die kant wil ik apart uitwerken vanuit het groot-verhaal van de bijbel. Ik maak hiervoor gebruik van dit boekje: 50 korte overdenkingen die de hele bijbel verbinden met heel het leven. Ik maak van deze overdenkingen een eigen vrij bewerkte vertaling en streef ernaar elke week een overdenking te plaatsen.

Dat Christus gestalte in u krijgt…

God heeft ons bijbelbóeken gegeven om Hem te leren kennen. Geen losse teksten. Wij doen er dan ook goed aan om hele bijbelboeken te pakken en zo proberen God te begrijpen. Vanuit deze overtuiging probeer ik minimaal één keer per jaar door een heel bijbelboek heen te preken. Afgelopen weken heb ik dat gedaan met de brief die Paulus schrijft aan de kerken in Galatië. In vier preken ben ik door het hele bijbelboek heen gegaan, om de harteklop van de brief te laten horen.

Hierbij de links naar de vier preken:

Wat een vuur bij Paulus, gefocust op dat ene: “dat Christus gestalte in u krijgt…” (4:19)!

Wright over Paulus

9780800626839.jpgh

Hier vind je een interview met N.T. Wright over zijn nieuwste boek, wat binnenkort uitkomt. Dit is wel weer indrukwekkend en krachtig, hoor, wat Wright vertelt!

Hoe komen we uit de bubbel?

transfigurationVolgens sommigen zijn er meer christenen in de 20e eeuw als martelaar gestorven dan in de hele periode ervoor, vanaf het begin tot 1900. Het ‘westerse’ deel van de kerk vandaag leeft in een bubbel van ongekende illusie over wat het betekent om leerling te zijn en het evangelie. We worden gedomineerd door de waarden van de Verlichting die de cultuur beheersen: jagen naar geluk, onbegrensde keuzevrijheid, verachten van gezag. Met als gevolg dat het welvaartsevangelie, bevrijdingsevangelie, en de comfortabele gedachte over waar het leven om draait de geest vult van de meest vrome christenen in onze kringen. Hoe anders is het harde besef van Jakobus: “Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God” (Jakobus 4:4). En Johannes: “Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (1 Johannes 2:15).

Als we het erover hebben dat je niet afhankelijk bent van reputatie of materiële welvaart, bedoelen we niet dat het een makkelijk triomfalisme is. Er zullen tijden zijn dat we geen vrienden of welvaart hebben, waardoor we niet afhankelijk daarvan zijn. En dat is precies het punt. In zo’n situatie worden we niet gestoord. Het leven is hard in deze wereld, ook voor leerlingen van Jezus. In zijn ‘afscheidsrede’ in Johannes 14-16, vertelt Jezus het duidelijk aan zijn bezorgde leerlingen: “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld”. Jezus overstijgt dat, als hij erbij zegt: “maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33). De psalmdichter ontdekte het al heel lang geleden: “Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden” (Psalm 34:20).

(Uit: Dallas Willard, The Divine Conspiracy, pg. 214 – mijn vertaling)

De weg uit de bubbel:

“Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.” (2 Petrus 3:18)