Soeverein

behold-our-sovereign-god-mitchell-chase-248x400Een duur woord. Wat staat voor God. Waarmee kleine mensjes allerlei lijntjes van het leven samen proberen te brengen onder de belijdenis dat God over alles en iedereen regeert.

Het boekje wat ik hier noem is een klein boekje. Met maar 135 pagina’s. Te kort om in logische verhandelingen onder woorden te brengen wat dat betekent. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling van dit boekje is om stil te staan bij onze soevereine God, zodat we ontzag en verwondering krijgen voor God, zoals Hij is. Hier een overzicht van het boekje. Het laat wel zien dat zo veel schetsen in zo weinig bladzijden nooit uitputtend kan zijn. Het komt uit de hoek van John Piper. Wellicht iets te dogmatisch, en zou er wel een scheut BT bij mogen.

Overdenkend dat God soeverein is, is spannend. Van onze kant, als kleine mensjes, kan het voelen als tegenstellingen moeten laten staan. Maar het zegt iets over ons beperkt vermogen en Gods wijdsheid. Het is heerlijk om je in de handen van deze Heer te laten drijven.

Twee citaatjes uit dit boekje:

  • “Gelovigen moeten uitzien naar de kosmische rechtvaardiging van Gods naam” (pg. 129)
  • “God zal het universum zuiveren door de corruptie van de zondeval uit te schakelen en hemel en aarde samen te brengen in een eeuwige en vernieuwde staat.” (132)
  • Om het met Paulus te zeggen: “Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” (Romeienn 11:36)

Een goede zomertijd toegewenst onder zijn open hemel!

BT zo nodig!

downloadHieronder de afrondende woorden van NT Wright, in zijn boekje “Scripture and the Authority of God“. Een zeer inspirerend boekje, dat aan de ene kant herkenning oproept van mijn eigen gevoel van onbehagen over hoe we vandaag bezig zijn in de kerk en tegelijk doet hij een indrukwekkende en krachtige poging om een weg vooruit te wijzen, in het spoor van de vroege kerk.

N.T. Wright is een Godsgeschenk, die velen in de kerk opnieuw weet te inspireren en te activeren om jezelf op je eigen plekje te geven aan Gods grootse reddingswerk, in dienst van Jezus Christus. Ik ben gesterkt en verder geïnspireerd in mijn overtuiging dat de kerk vandaag Biblical Theology zo hard nodig heeft!

Kerkelijke leiders moeten leraren van de Schrift zijn, om aan de hand van de Schrift:

  • de kerk te leiden in haar zending in de wereld
  • en het leven van de kerk te vormen, om zo Gods eenheid en heiligheid tot uitdrukking te brengen.

Als kerkelijke leiders hiertoe niet in staat zijn, functioneert het ‘gezag van de Schrift’ gewoonweg niet.

De verschillende crises in de Westerse kerk vandaag – afname van aantallen en bronnen, morele dilemma’s, interne ruzies, falen in het op een goede manier doorgeven van het evangelie aan een nieuwe generatie – al deze dingen en nog veel meer moeten ons op de knieën brengen om te bidden

  1. dat de Schrift zich weer laat gelden.
  2. dat er leraren en predikers zijn die de bijbel kunnen openen in de kracht van de Geest, om de kerk de energie en richting te geven die het nodig heeft voor haar roeping en de kerk te vernieuwen in haar liefde voor God.
  3. dat Gods Woord zijn werk in de wereld doet om niks minder dan een nieuwe schepping te bewerkstelligen. Zoals Jesaja tekent in Jesaja 55:10-13.

N.T. Wright (pg, 141 – mijn vertaling)

Heel het leven

downloadMet deze titel start ik een nieuwe blog, parallel aan deze blog. De blog die je nu leest, waaiert wat uit vanuit de overtuiging dat je de bijbel als groot-verhaal moet lezen. Als je zo de bijbel op je af laat komen, ga je zien hoe God aanspraak maakt op héél het leven.

Die kant wil ik apart uitwerken vanuit het groot-verhaal van de bijbel. Ik maak hiervoor gebruik van dit boekje: 50 korte overdenkingen die de hele bijbel verbinden met heel het leven. Ik maak van deze overdenkingen een eigen vrij bewerkte vertaling en streef ernaar elke week een overdenking te plaatsen.

Wanneer is het genoeg?

41rSakzozNLDat is de vraag van een boekje wat ik net uit heb. De ondertitel luidt: “hongeren naar God in een cultuur van overdaad”. Het geeft heel goed de spanning weer, waarin we als christenen zitten in het rijke Westen. Waarom zijn zoveel mensen ontevreden, terwijl we een ongekende overvloed hebben? En doen we daar als christenen niet veels te naïef in mee?

Ik ga dit boekje niet systematisch bespreken, maar wil in een paar blogs wat fragmenten vertalen, waar ik een uitroepteken bij had gezet. Als nadenkertjes en wellicht een stimulans om zelf dit boek te gaan lezen.

Hierbij al wat brokjes uit het voorwoord en het eerste hoofdstuk.

“Een christen uit Duitsland bezocht vlak na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten. “Het valt me op dat jullie kussentjes in jullie kerken hebben”, merkte hij op, waarmee hij doelde op kerken met overvloed. Hij voegde eraan toe: “Het valt me op dat jullie preken ook kussentjes hebben.” Hij hoorde preken die vooral uit waren op een goed gevoel, die makkelijk voorbij gingen aan de verwachtingen die God voor ons heeft als het om liefde en gerechtigheid gaat voor de armen. De preken die hij hoorde leken de gelovigen te sussen – met het idee dat hun levens goed waren, of misschien wel slecht maar dat je daar geen zorgen over hoefde te maken, want vergeving is goedkoop”.  (pg. 13)

“Volg mij”, zei Jezus… wij hebben te maken met de vreselijk moeilijke uitdaging om trouw te leven voor Christus in een cultuur die meer vreemd is aan ons geloof dan wij misschien beseffen. Als onze cultuur vervolging van christenen zou aanmoedigen, zou de uitdaging scherper op ons af komen. Maar deze cultuur pakt ons niet hard aan; het verleidt ons met een verlangen naar meer van wat je met geld kan kopen.” (pg. 16).

“Het contrast tussen Amerikaanse overdaad en de armoede die ik tegen kwam, maakte me angstig, omdat ik een verbinding zag tussen lege magen op het ene continent en lege levens op een ander.” (pg. 18)

Wordt vervolgd…

De naam die elke naam te boven gaat

tfl-player-image-naanJezus Christus werd de naam geschonken die elke naam te boven gaat (Filippenzen 2:9). De namen die Hij krijgt beginnen in Genesis en eindigen in Openbaringen. Bij elkaar genomen drukken ze het karakter uit van Christus, onze Redder en Heer, wat met niets te vergelijken is. Zijn namen overdenken bereid ons er beter op voor om te reageren op de aansporingen van de Schrift, om onze blik op Hem te richten, en te overdenken hoe groot Hij is.

Het is een uitstervende kunst om lang en liefdevol te kunnen nadenken over de Here Jezus. De disciplines die nodig zijn om voor langere tijd Hem te overdenken en door Hem gegrepen te worden, zijn weg gezet op een tweede plaats in het christelijke leven van vandaag. Actie, in plaats van meditatie, is aan de orde van de dag. Jammer genoeg is die actie maar al te vaak niet doortrokken van de genade en de macht van Christus.

Hoe anders is het voorbeeld van apostel Paulus – voor wie “leven Christus is” (Filippenzen 1:21) – of van de schrijver van Hebreeën, die erop aandringt je aandacht “op Jezus te richten” (Hebreeën 3:1).

We moeten opnieuw leren om zulke Christus-gerichtheid terug te winnen in onze activistische, drukke tijd. Velen van ons zijn van nature veels te ongeduldig. De gangbare middelen in ons leven die we dagelijks gebruiken – onze computers en al onze techonologie – maken dat ongeduld alleen maar sterker.

Het kan je dan ook alleen maar goed doen om de paar uur te nemen die het je zal kosten om deze bladzijden te lezen, en je zo geconcentreerd te richten op de Persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus.”

(Uit: Name above All Names, van Alistair Begg & Sinclair B. Ferguson, pg. 16-17 – mijn vertaling)

Wright over Paulus

9780800626839.jpgh

Hier vind je een interview met N.T. Wright over zijn nieuwste boek, wat binnenkort uitkomt. Dit is wel weer indrukwekkend en krachtig, hoor, wat Wright vertelt!

Heerlijk anoniem leven

cvr-eoIs dat niet één van de grootste zonden die je kan begaan in onze wereld: leven zonder dat je opvalt? We willen graag iemand zijn en niet niemand. Stoppen we daarom niet heel veel tijd en energie in vooruitgang, waardering en proberen je te onderscheiden? Ook de kerk heeft hier een tik van mee gekregen. Je moet ertoe doen, je bent belangrijk! En we kunnen het goed onderbouwen met mooie geestelijke woorden. Ondertussen doen we mee in de leugen.

Het probleem van jou en mij en de rest van de mensen is niet dat we te weinig zelfvertrouwen hebben, maar veels te veel zelfvertrouwen. Je bent maar één van de miljarden mensen die een tijdje mag verkeren op planeet aarde. De meeste mensen leefden en stierven zonder op te vallen. Als je naar de grote plaat probeert te kijken, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje van één van de onopvallende velen. Dat is moeilijk te beseffen in onze kleine bubbels van invloed. Het is heel makkelijk om te denken dat je pas echt iemand bent wanneer je bekend bent in de kerk, in je bedrijf of op school.

We zijn allemaal dronken van het verlangen om gezien, gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Zo begint het boekje Embracing Obscurity. Becoming nothing in light of God’s everything. Een opvallend boekje, omdat als schrijver erop staat: Anonymous. De schrijver wil onbekend blijven. Heel bewust doet de schrijver dat, consequent met de boodschap van zijn boekje. Het gaat er niet om dat zijn naam bekend en beroemd wordt en overal gevraagd wordt. Hij wil juist pleiten voor een ‘onopvallend leven’. Daarom dit boekje geschreven door Anoniem. Anoniem leven betekent niet dat je jezelf moet uitschakelen, maar dat je, vrijwillig, onbetekenend wil worden in het licht van alles wat God is en wat Hij beloofd heeft. Zodat Hij de eer krijgt. Het gaat om Hem groot te maken en niet onszelf.

Door het boekje heen haalt hij regelmatig Filippenzen 2:5-10 erbij. Anoniem leven begint met het omarmen van de nederige Koning. Stel je voor… De Almachtige, die het hele universum in het leven riep, die sterren, planeten en bergen hun plek gaf; de God waarvoor je je gezicht moet bedekken om te kunnen blijven bestaan; Degene die verantwoordelijk is voor elke adem die je neemt terwijl je dit stukje leest… Deze God werd een baby. Huid, bloed en DNA, en alle pijn en gebrokenheid die ermee gepaard gaan. De zwakste vorm van mens-zijn! Je kan niet hulpelozer worden dan een baby. Daar heb je Jezus – Zoon van de eeuwige God – als mens, afhankelijk van zijn moeder om Hem te verzorgen en te verschonen.  De eerste 30 jaar van zijn leven leefde hij een heel gewoon, onopvallend leven: gehoorzamend aan zondige ouders, opgroeiend, werkend, omgaan met mensen. We zien Jezus nederig, dankbaar, rechtvaardig, dienend – zijn enige verlangen om de wil van zijn Vader te doen. Terwijl je bij Jezus’ volgelingen vaak wat anders ziet: trots, gierig, zondig, op zichzelf gericht, onafhankelijk. We zijn erg met onszelf bezig en gebruiken anderen om ons heen om zelf verder te komen.
Wanneer heb jij je voor het laatst verwonderd over Jezus’ nederigheid? Terwijl wij leren om onze nederige Koning te omarmen, leren we te waarderen wat onze echt plek is in deze wereld: we zijn niks. Hij is alles. Onze waarde vinden we in Christus. Alleen dit geeft het vertrouwen wat we nodig hebben om onze levens te leven in de voetstappen van onze nederige Koning. We mogen onze toewijding niet laten bepalen door wie er allemaal met je meekijkt. Leven voor het oog van De Enige vormt het hart van heerlijk anoniem leven.

Wat dit betekent voor het omgaan met succes, dienen, lijden, en roem, pakt meneer of mevrouw Anoniem verder uit in dit bijzondere boekje. Een boekje wat je ongemakkelijk maakt over veel van wat er gaande is en gesproken wordt in christelijke kring… Tegelijk haalt het de druk ervan af. Een aanrader!