Discipelschap – open deur of gevaarlijke hype?

Dit is de titel van een artikel van Arjan Markus, wat je hier vindt. Hij zegt hele goede dingen! Lees vooral het hele artikel. Hier zet ik een fragment uit dat artikel:

Toch denk ik dat er twee redenen zijn waarom juist in onze tijd discipelschap een belangrijk item is voor gemeenten en kerkmensen.

In de eerste plaats, omdat we leven in een samenleving waaruit God verdwenen is. Het leven is geseculariseerd en zelf zijn we dat ook voor een groot deel. Voor je het weet, is God ook uit je eigen leven verdwenen. Voor je het weet is God geen factor van betekenis meer bij het nemen van beslissingen of het duiden van gebeurtenissen, bij het invullen van je leven. Je leeft heel makkelijk helemaal zonder God. Het kan gelovige mensen helpen om het dagelijks leven met God te verbinden, wanneer de gemeente gaat investeren in discipelschap. Ik denk dan aan: met elkaar in gesprek gaan over hoe je in het dagelijks leven volgeling van Jezus bent. Aan investeren in het besef dat je leeft voor Gods aangezicht, door er met elkaar bij stil te staan dat Jezus Heer is van deze wereld en ook van ons leven. Dat is geen vanzelfsprekend perspectief, want de wereld heeft vaak trekken die je doen denken dat Jezus niet Heer is of dat er helemaal geen Heer is.

In de tweede plaats is investeren in discipel-zijn van belang omdat het in onze tijd misschien wel de meest aansprekende vorm van getuigen is. Als je de waarden van Gods Koninkrijk handen en voeten geeft in je doen en laten, is dat een sprekende manier om te laten zien dat het verhaal van Jezus waardevol en waar is. Daar heeft het Bijbelboek 1 Petrus veel over te zeggen: doe het goede en leg verantwoording af als mensen je vragen naar de reden van je hoopvolle manier van leven. Met woorden kun je je doen en laten toelichten.

Jezus volgen

Vanavond noemde ik deze man in m’n preek bij zondag 12 (Heidelbergse Catechismus): Nabeel Qureshi. Het boek wat ik van hem lees is: “Seeking Allah, Finding Jesus“. Een indringend, aangrijpend, evenwichtig boek, wat je meer inzicht geeft in hoe het christelijk geloof binnenkomt bij een toegewijde moslim en hoe moeizaam de weg is wanneer je ontdekt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Aanrader!

Hieronder vertelt Nabeel Qureshi heel kort iets over wat hij in zijn boek schrijft.