Ik ben een leerling van Jezus – voorbereiding

transfigurationEen paar weken terug kondigde ik aan een aantal artikelen te gaan wijden aan de overtuiging voortaan als ‘leerling van Jezus’ door het leven te gaan, in plaats van christen. Het ‘broedproces’ daarvoor is in volle gang! Bouwstenen ben ik aan het verzamelen. Eén zo’n bouwsteen, die hierin een belangrijke plek moet hebben, maar wat wel eens onderbelicht blijft is: de kerk. Het is ook maar net hóe je over de kerk spreekt.

De manier waarop Greg Ogden over de kerk spreekt, vind ik heel sterk! Hier een citaat van hem, als bouwsteen in mijn ‘broedproces’.

“…de kerk is niet een facultatieve overweging voor degenen die Christus hun Heer noemen. De kerk staat centraal in Gods verlossingsplan. God verlost mensen tot in een nieuwe gemeenschap, die de voorloper is van een nieuwe mensheid. Tot Christus geroepen worden betekent je lot koppelen aan dat van zijn volk. Veel mensen zeggen in deze tijd graag: ‘Jezus: ja; kerk: nee’. Als je dit doet, heb je een fundamenteel verkeerd beeld van de plaats die de kerk heeft in Gods grootse verlossingsplan. Als je een navolger van Christus bent, begrijp je dat er niet zoiets bestaat als solo-discipelschap.” (Greg Ogden: Discipelschap met impact. Groeien als leerling van Jezus in een triade. (Navigators, 2008), pg. 32)

Als Jezus zwijgt en de apostelen spreken

“Als we de bijbel willen lezen zoals de kerk die altijd gelezen heeft, mogen we niet doen alsof de woorden van Jezus in de Evangeliën ethisch gezien meer bepalend zijn dan het onderwijs van de opgestane Christus door zijn aangestelde apostelen.”

Wesley Hill

Heel het leven

downloadMet deze titel start ik een nieuwe blog, parallel aan deze blog. De blog die je nu leest, waaiert wat uit vanuit de overtuiging dat je de bijbel als groot-verhaal moet lezen. Als je zo de bijbel op je af laat komen, ga je zien hoe God aanspraak maakt op héél het leven.

Die kant wil ik apart uitwerken vanuit het groot-verhaal van de bijbel. Ik maak hiervoor gebruik van dit boekje: 50 korte overdenkingen die de hele bijbel verbinden met heel het leven. Ik maak van deze overdenkingen een eigen vrij bewerkte vertaling en streef ernaar elke week een overdenking te plaatsen.