Genade is een Persoon

transfigurationJe kan het hebben over ‘genade ontvangen’ en soms noemen we de prediking van Gods Woord, gebed, doop en avondmaal ‘genademiddelen’. Dat is prima, zolang we ons goed beseffen dat er niet ‘iets’ is dat genade heet. Er is alleen maar de Persoon van de Heer Jezus – “Christus in het gewaad van het evangelie”, zoals Calvijn graag zei. Genade is de genade van Jezus. Om het nog wat scherper te zeggen: Jezus neemt niet ‘iets’ van Hemzelf en overhandigt dat aan mij. Er is alleen maar Jezus zelf.

Dit inzicht te pakken krijgen kan een groot verschil maken in het leven van een christen. Ook al zullen sommigen dit nogal muggezifterig vinden klinken, het is een levensgroot verschil. Het was niet ‘iets’ wat gekruisigd werd om ons ‘iets’ te geven dat genade heet. Het was de persoon Jezus Christus die gekruisigd werd, zodat Hij zichzelf aan ons kan geven door de bediening van de Heilige Geest.

(Dit is mijn vertaling van een engels citaat van Sinclair Ferguson, wat je hier kan vinden.)

De naam die elke naam te boven gaat

tfl-player-image-naanJezus Christus werd de naam geschonken die elke naam te boven gaat (Filippenzen 2:9). De namen die Hij krijgt beginnen in Genesis en eindigen in Openbaringen. Bij elkaar genomen drukken ze het karakter uit van Christus, onze Redder en Heer, wat met niets te vergelijken is. Zijn namen overdenken bereid ons er beter op voor om te reageren op de aansporingen van de Schrift, om onze blik op Hem te richten, en te overdenken hoe groot Hij is.

Het is een uitstervende kunst om lang en liefdevol te kunnen nadenken over de Here Jezus. De disciplines die nodig zijn om voor langere tijd Hem te overdenken en door Hem gegrepen te worden, zijn weg gezet op een tweede plaats in het christelijke leven van vandaag. Actie, in plaats van meditatie, is aan de orde van de dag. Jammer genoeg is die actie maar al te vaak niet doortrokken van de genade en de macht van Christus.

Hoe anders is het voorbeeld van apostel Paulus – voor wie “leven Christus is” (Filippenzen 1:21) – of van de schrijver van Hebreeën, die erop aandringt je aandacht “op Jezus te richten” (Hebreeën 3:1).

We moeten opnieuw leren om zulke Christus-gerichtheid terug te winnen in onze activistische, drukke tijd. Velen van ons zijn van nature veels te ongeduldig. De gangbare middelen in ons leven die we dagelijks gebruiken – onze computers en al onze techonologie – maken dat ongeduld alleen maar sterker.

Het kan je dan ook alleen maar goed doen om de paar uur te nemen die het je zal kosten om deze bladzijden te lezen, en je zo geconcentreerd te richten op de Persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus.”

(Uit: Name above All Names, van Alistair Begg & Sinclair B. Ferguson, pg. 16-17 – mijn vertaling)

Wright over Paulus

9780800626839.jpgh

Hier vind je een interview met N.T. Wright over zijn nieuwste boek, wat binnenkort uitkomt. Dit is wel weer indrukwekkend en krachtig, hoor, wat Wright vertelt!

Hoe komen we uit de bubbel?

transfigurationVolgens sommigen zijn er meer christenen in de 20e eeuw als martelaar gestorven dan in de hele periode ervoor, vanaf het begin tot 1900. Het ‘westerse’ deel van de kerk vandaag leeft in een bubbel van ongekende illusie over wat het betekent om leerling te zijn en het evangelie. We worden gedomineerd door de waarden van de Verlichting die de cultuur beheersen: jagen naar geluk, onbegrensde keuzevrijheid, verachten van gezag. Met als gevolg dat het welvaartsevangelie, bevrijdingsevangelie, en de comfortabele gedachte over waar het leven om draait de geest vult van de meest vrome christenen in onze kringen. Hoe anders is het harde besef van Jakobus: “Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God” (Jakobus 4:4). En Johannes: “Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (1 Johannes 2:15).

Als we het erover hebben dat je niet afhankelijk bent van reputatie of materiële welvaart, bedoelen we niet dat het een makkelijk triomfalisme is. Er zullen tijden zijn dat we geen vrienden of welvaart hebben, waardoor we niet afhankelijk daarvan zijn. En dat is precies het punt. In zo’n situatie worden we niet gestoord. Het leven is hard in deze wereld, ook voor leerlingen van Jezus. In zijn ‘afscheidsrede’ in Johannes 14-16, vertelt Jezus het duidelijk aan zijn bezorgde leerlingen: “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld”. Jezus overstijgt dat, als hij erbij zegt: “maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33). De psalmdichter ontdekte het al heel lang geleden: “Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden” (Psalm 34:20).

(Uit: Dallas Willard, The Divine Conspiracy, pg. 214 – mijn vertaling)

De weg uit de bubbel:

“Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.” (2 Petrus 3:18)

Heer over moleculen

transfigurationIn het gewone alledaagse wist Jezus de moleculaire structuur van water te veranderen om er wijn van te maken. Door dezelfde kunde kon hij een paar broodjes en wat kleine vissen nemen en er duizenden mensen mee voeden. Hij wist iets te scheppen van de kracht waar hij over beschikte uit ‘de hemelen’, overal waar Hij was.

Het verbaast me niks dat het voeden van duizenden de massa’s ertoe bracht om Jezus tot koning te maken. Iemand die zo te werk kon gaan met kracht en materie, moet alles kunnen. Steen in goud veranderen en de nationale schuld afbetalen! Zou hij vandaag tot minister-president gekozen kunnen worden?

Hij wist de weefsels van het mensenlichaam te veranderen van ziekte in gezondheid en van dood in leven. Hij was de zwaartekracht de baas, onderbrak weerpatronen en wist onvruchtbare bomen uit te schakelen zonder zaag of bijl. Hij had alleen een woord nodig. Hij moet het vast vermakelijk vinden, waar tegenwoordig Nobelprijzen voor uitgereikt worden.

Op ethisch gebied bracht hij een kijk op het leven die als geen ander het werelddenken heeft beïnvloed. We zullen dat nog zien in de volgende hoofdstukken. En een van de grootste getuigenissen van zijn intelligentie is hoe hij in staat was te sterven, om vervolgens voorbij de dood te leven. Hij greep de dood bij de keel en versloeg het. Cryonisme is niet nodig!

De dood was niet iets wat anderen hem toebrachten. Op een moeilijk moment legde hij zijn volgelingen uit dat hij zomaar 72000 engelen kon inschakelen om alles te doen wat hij wilde. Twee gemiddelde engelen zouden al wel genoeg zijn om korte metten te maken met degenen die Jezus gevangen namen en kruisigden. Hij zei ronduit: “Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.” (Johannes 10:18).

Al deze dingen maken duidelijk dat Jezus alle verstand had en alle macht over elk stukje van de werkelijkheid: lichamelijk, moreel en geestelijk. Hij regeert alles (‘Master’) omdat hij Heer (‘Maestro’) is. “Jezus is Heer” betekent in de praktijk weinig voor je, wanneer je begint te aarzelen om te zeggen: “Jezus is intelligent”.

Hij is niet maar aardig, Hij is briljant. Hij is de knapste man die ooit geleefd heeft. Hij bestuurt de hele koers van de wereldgeschiedenis (Openbaring 1:5), terwijl Hij tegelijk de rest van het universum klaar maakt voor onze toekomstige rol daarin (Johannes 14:2). Hij heeft altijd de beste informatie over alles; zeker ook over de dingen die zo belangrijk zijn in mensenlevens. Laten we luisteren naar zijn onderwijs over wie het goede leven heeft, over wie echt gezegend is.

Dallas Willard (in: The Divine Conspiracy, pg. 94-95 – mijn vertaling)