Gods idee?

Hand drawing light bulbHeb je dat ook als het woord ‘kerk’ valt? Het woord alleen al kan hele vermoeiende ervaringen opwekken. Zoveel discussies, ideeën en ruzies in de kerk. Pfff… De een weet het nog beter dan de ander dat je het vooral niet beter moet weten. We kunnen elkaar gijzelen en verlammen in de kerk en een geestdodend klimaat beleven. De manier waarop de kerk georganiseerd is kan zo log aanvoelen en niet van deze tijd. Is dit het ‘lichaam’ van Jezus? Het lijkt zo weinig bepaald door de regering van Jezus, het Hoofd. Grote stoere woorden (s)preken gaan dan zo hol en ongeloofwaardig klinken. Is wat wij ervan maken echt Gods idee?

Die laatste vraag eerlijk toelaten kan ons verder helpen, geloof ik. Om aan te voelen waar God op uit is, kritisch te kijken naar wat wijzelf ervan maken om onszelf dan ook beter in lijn te kunnen brengen met Gods bedoeling. Gods idee is niet gelijk mijn idee. Gods idee ontdekken vraagt eerlijk de bijbel laten klinken, geloof ik. Ik wil kort schetsen welke wereld zich aan mij openbaart, als ik me verdiep in de bijbel. Ik probeer het vele wat er te zeggen is over de bijbel terug te brengen tot de basis. Zo wordt ook duidelijk welke accenten vanuit Gods openbaring van wezenlijk belang zijn. Kort gezegd:

de bijbel presenteert zich als een groot-verhaal, waarin God een wereld schept en God roept een volk in het leven om deze schepping te redden.

Hier alvast een plattegrond van de artikelen die ik in komende weken hier hoop te plaatsen.

  1. Groot-verhaal: het begin
  2. Groot-verhaal: hoe het verhaal verder gaat
  3. Groot-verhaal: waar het naar toe gaat
  4. Schepping: de schepping is schitterend
  5. Schepping: de schepping is kapot
  6. Schepping: de schepping wordt nieuw
  7. Volk

Ik ben benieuwd wat je ermee kan…

Een bijbel naar mijn eigen beeld

Kostelijk! Tegelijk bijtend. Pijnlijk herkenbaar. De tendens van jezelf overschatten.

Bron: Michael Bird

PS: hiermee wil ik geen enkele suggestie wekken van kritiek op de Bijbel in gewone taal, die binnenkort uitkomt. Daar zie ik alleen maar naar uit! Dit staat daar helemaal los van.

BT kan ook heel creatief!

Dit klinkt als een boeiend project. Mooi ondersteunend materiaal. Zie hier het filmpje over Genesis 1-11

Bezoek ook eens de site en hoor wat hun overtuiging en hun ambitie is:

The Bible Project

Dat Christus gestalte in u krijgt…

God heeft ons bijbelbóeken gegeven om Hem te leren kennen. Geen losse teksten. Wij doen er dan ook goed aan om hele bijbelboeken te pakken en zo proberen God te begrijpen. Vanuit deze overtuiging probeer ik minimaal één keer per jaar door een heel bijbelboek heen te preken. Afgelopen weken heb ik dat gedaan met de brief die Paulus schrijft aan de kerken in Galatië. In vier preken ben ik door het hele bijbelboek heen gegaan, om de harteklop van de brief te laten horen.

Hierbij de links naar de vier preken:

Wat een vuur bij Paulus, gefocust op dat ene: “dat Christus gestalte in u krijgt…” (4:19)!

Dankzij de bijbel

Een professor die nergens in geloofde bezocht eens het eiland Fiji. Toen hij een dorpshoofd ontmoette, klaagde hij erover dat zendelingen naar dit eiland waren gekomen, die het Fiji-volk de bijbel hadden opgedrongen en ze tot het christendom bekeerden.

Het dorpshoofd reageerde verbaasd: “Ziet u die grote rots daar? Op die rots verbrijzelden m’n voorouders de hoofden van hun vijanden. En ziet u die oven naast de rots? In die oven bakten ze de lichamen van hun vijanden voordat ze opgegeten werden. U zou dankbaar moeten zijn voor de bijbel. Want als dat boek hier niet gekomen was, zou u nu mijn lunch zijn geweest.”

 (Uit Taking Back the Good Book, pg. 17 – mijn vertaling)