Maar één weg tot God?

Deze vraag is alleen maar goed te beantwoorden, als je het plaatst in het groot-verhaal van de bijbel. David Platt demonstreert dat hier prachtig! De vraag wordt er anders van…

Genade is een Persoon

transfigurationJe kan het hebben over ‘genade ontvangen’ en soms noemen we de prediking van Gods Woord, gebed, doop en avondmaal ‘genademiddelen’. Dat is prima, zolang we ons goed beseffen dat er niet ‘iets’ is dat genade heet. Er is alleen maar de Persoon van de Heer Jezus – “Christus in het gewaad van het evangelie”, zoals Calvijn graag zei. Genade is de genade van Jezus. Om het nog wat scherper te zeggen: Jezus neemt niet ‘iets’ van Hemzelf en overhandigt dat aan mij. Er is alleen maar Jezus zelf.

Dit inzicht te pakken krijgen kan een groot verschil maken in het leven van een christen. Ook al zullen sommigen dit nogal muggezifterig vinden klinken, het is een levensgroot verschil. Het was niet ‘iets’ wat gekruisigd werd om ons ‘iets’ te geven dat genade heet. Het was de persoon Jezus Christus die gekruisigd werd, zodat Hij zichzelf aan ons kan geven door de bediening van de Heilige Geest.

(Dit is mijn vertaling van een engels citaat van Sinclair Ferguson, wat je hier kan vinden.)

Hallelujah!

Zet je geluid aan en laat je meenemen!

 

Deze zangeres met haar band is zeer de moeite waard om ook hun andere liederen te beluisteren.

Heer over moleculen

transfigurationIn het gewone alledaagse wist Jezus de moleculaire structuur van water te veranderen om er wijn van te maken. Door dezelfde kunde kon hij een paar broodjes en wat kleine vissen nemen en er duizenden mensen mee voeden. Hij wist iets te scheppen van de kracht waar hij over beschikte uit ‘de hemelen’, overal waar Hij was.

Het verbaast me niks dat het voeden van duizenden de massa’s ertoe bracht om Jezus tot koning te maken. Iemand die zo te werk kon gaan met kracht en materie, moet alles kunnen. Steen in goud veranderen en de nationale schuld afbetalen! Zou hij vandaag tot minister-president gekozen kunnen worden?

Hij wist de weefsels van het mensenlichaam te veranderen van ziekte in gezondheid en van dood in leven. Hij was de zwaartekracht de baas, onderbrak weerpatronen en wist onvruchtbare bomen uit te schakelen zonder zaag of bijl. Hij had alleen een woord nodig. Hij moet het vast vermakelijk vinden, waar tegenwoordig Nobelprijzen voor uitgereikt worden.

Op ethisch gebied bracht hij een kijk op het leven die als geen ander het werelddenken heeft beïnvloed. We zullen dat nog zien in de volgende hoofdstukken. En een van de grootste getuigenissen van zijn intelligentie is hoe hij in staat was te sterven, om vervolgens voorbij de dood te leven. Hij greep de dood bij de keel en versloeg het. Cryonisme is niet nodig!

De dood was niet iets wat anderen hem toebrachten. Op een moeilijk moment legde hij zijn volgelingen uit dat hij zomaar 72000 engelen kon inschakelen om alles te doen wat hij wilde. Twee gemiddelde engelen zouden al wel genoeg zijn om korte metten te maken met degenen die Jezus gevangen namen en kruisigden. Hij zei ronduit: “Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.” (Johannes 10:18).

Al deze dingen maken duidelijk dat Jezus alle verstand had en alle macht over elk stukje van de werkelijkheid: lichamelijk, moreel en geestelijk. Hij regeert alles (‘Master’) omdat hij Heer (‘Maestro’) is. “Jezus is Heer” betekent in de praktijk weinig voor je, wanneer je begint te aarzelen om te zeggen: “Jezus is intelligent”.

Hij is niet maar aardig, Hij is briljant. Hij is de knapste man die ooit geleefd heeft. Hij bestuurt de hele koers van de wereldgeschiedenis (Openbaring 1:5), terwijl Hij tegelijk de rest van het universum klaar maakt voor onze toekomstige rol daarin (Johannes 14:2). Hij heeft altijd de beste informatie over alles; zeker ook over de dingen die zo belangrijk zijn in mensenlevens. Laten we luisteren naar zijn onderwijs over wie het goede leven heeft, over wie echt gezegend is.

Dallas Willard (in: The Divine Conspiracy, pg. 94-95 – mijn vertaling)

Het verhaal van Jezus vertellen?

kruisdragenVader in de hemel,

Hebt U gisteravond ook gekeken naar The Passion? Vast wel. U ziet alles. Er is niks wat uw oog ontgaat. Wat is dat een ontzagwekkend besef. U bent overal bij betrokken dus?! Wat moet U dan ook ontzaggelijk geduldig zijn! Ik zou wel willen weten wat U van The Passion vond.

Ik heb zelf ook gekeken. Niet omdat ik ernaar uitzag. Meer om het ook ’s gezien te hebben. Om er wat van te kunnen zeggen. Want ik had er al wel gedachten bij vooraf. Maar om die rond te kwetteren zonder het zelf gezien te hebben, gaat veel commentaar geven. Daarom heb ik toch maar gekeken. Het riep zo’n weerstand in me op. Had U dat nou ook?

Wat zag ik veel mensen hun stinkende best doen om er een geslaagde uitvoering van te maken! Wat stonden mensen in vervoering te kijken. Ik vraag me af waarom ik dan zo’n weerstand voelde, Vader. Ik heb het gevoel, dat dit aan alle kanten tegen uw wil indruist, Vader. Daarom zou ik wel willen weten wat U van The Passion vond.

 1.

Ik probeer goed te luisteren naar uw geliefde Zoon in Getsemane. Dodelijk bedroeft bidt hij tot U, zijn Vader. Vragend of ‘deze beker’ aan hem voorbij mag gaan (Matteüs 26:36-46). Dacht uw Zoon daarmee niet aan de ‘beker van uw toorn’ ? De toorn die in U ontvlamt, omdat niks uw oog ontgaat? En uw liefde zo sterk is, dat waar die afgewezen wordt, uw toorn ontvlamt? Een beheerste toorn, die U op uw Zoon richt, in onze plaats. Zo wilde uw Zoon toch overtuigd uw wil doen? Een diep drama voltrekt zich daar op goede vrijdag!

Ik probeer uw wil te begrijpen, door uw Zoon te volgen na zijn opstanding. De machtige opdracht waarmee Hij aarde en hemel weer terug wil brengen waar ze hoort: onder uw gezag. “Maak alle volken tot mijn leerlingen…” Hoe dreunt dat door in het werk van uw apostelen en uw kerk. U bent bezig alles onder één hoofd, onder Christus samen te brengen. Iedere gedachte moet krijgsgevangen gemaakt worden en onder Christus gebracht. Zo komt uw wil toch op ons af?

 2.

Onder die vlag van uw wil probeerde ik te kijken naar the Passion. Gepassioneerd stortten de acteurs zich in het spektakel. Maar er miste iets, Vader. En ik denk dat ik het ga begrijpen, als ik de interviews van de acteurs beluister.

René van Kooten mocht ‘de personage Jezus’ spelen. In een interview zegt hij dat hij “de boodschap van de persoon Jezus relevanter vindt dan of de opstanding wel of niet heeft plaatsgevonden.” De boodschap van het Nieuwe Testament vat hij samen als ‘naastenliefde’. De boodschap is belangrijker dan of alles een-op-een gebeurd is. Hij heeft zich verdiept in de personage Jezus en speelt die rol. Maar, Vader, hij erkent U niet?! Al zijn gedachten krijgsgevangen maken en onder Christus brengen. Misschien zou die gedachte als spits van het christelijk geloof wel helemaal nieuw voor hem zijn. Hij heeft het in elk geval niet ontdekt door zijn deelname aan The Passion.

Nog een acteur, die het hele verhaal moest verbinden, gaf zijn getuigenis in het ND (woensdag 27 maart). Jörgen Raymann wil dienstbaar zijn aan het verhaal. Maar hij “gelooft niet dat de bijbel het enige ware geloof verkondigt. Het enige dat waar is, is hoe ik mijn geloof beleef. Dat is persoonlijk en dat bepaal ik zelf. Niemand schrijft mij voor wat ik moet geloven.” Het klinkt alsof zelfs U zelf niet mag voorschrijven wat waar is voor Raymann. Hij wil niet op de knieën gaan en uw Zoon erkennen als de enige op aarde die de mens redding biedt (Handelingen 4:12).

Hoe gepassioneerd ze hun rol speelden, ik miste dat, Vader! Het wrong met waar U op uit was door de kruisiging van uw Zoon: om ook René van Kooten en Jörgen Raymann aan uw voeten te zetten. Heel uw drama, waar uw Woord van zindert, vervluchtigt tot een damp in The Passion.

 3.

En, Vader, het brengt mij nog meer in verwarring dat ik medechristenen niet meer snap. De christenen bij de EO die gepassioneerd zich gaven voor deze produktie. Wat wilden ze hiermee bereiken in uw Naam? Ik zou me dan nog kunnen voorstellen dat ze erkennen dat de boodschap moeilijk over te brengen is door zo’n tv-spektakel. Maar dat ze zich er dan voor geven om in elk geval het historische verhaal van de kruisiging te vertellen. Maar van de feiten klopte ook geen barst in The Passion. De moordenaar vroeg niet om vergeving, nog voordat ze aan het kruis hingen. Maar hier gebeurde dat wel hobbelend achter op een vrachtwagen. Ook het werkelijke verhaal, hoe uw Zoon daar gelopen, gezweet en geworsteld heeft wordt niet eerlijk in de spotlights gezet. De toeschouwers worden aan hun eigen lot overgelaten met een goed gevoel.

Wat wil de EO hiermee? Of had Jim Bakkum, die Petrus moest spelen, het misschien beter door dan de EO, toen hij zei: “ik denk dat het gros van Nederland eerder naar de bekende gezichten kijkt, ze zingen bekende liedjes en toevallig hoort daar het verhaal bij.” Dit maakt voor mij de verwarring compleet: goedwillende christenen die hun (historische) overtuiging kruisigen en dan opgewonden raken van de kijkcijfers.

 4.

In die verwarring zoek ik U, kruip ik tegen U aan met uw Woord en voel me vertrouwd bij Paulus: De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God…. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde (1 Korinte 1:18, 2:2). 

Vader, wilt U het in uw kinderen werken, waaronder ik, om onverbloemd vanuit deze volle overtuiging te leven en te spreken. Gedreven door de overtuiging dat alleen het drama van de weg die Christus ging, door kruis en opstanding, uw wereld echt kan helpen.

 Ik ben wel benieuwd wat u ervan vindt…