Bingo!

Hieronder zijn woorden in het Nederlands vertaald door mij:

Ik ben 25 jaar kerkelijk voorganger geweest. In die tijd heb ik moeilijke gesprekken gehad, als mensen zeiden: “Neil, er zijn een paar dingen waar we niet blij mee zijn in de kerk en daarom overwegen we de kerk te verlaten.” Dat zijn moeilijke gesprekken omdat ze dan met een hele opsomming aan problemen komen, dingen die we niet zo goed gedaan hebben, de dingen de ze graag zelf hadden verwacht. Soms, aan het eind van het gesprek, als ze al hun moeiten hadden opgesomd, voegden ze er nog aan toe: “En wat ons vooral dwars zit is, dat je niet echt om ons gaf.” Dat is een boeiende klacht en het is een hele lastige om op te reageren.

Maar in die 25 jaar heb ik het nooit meegemaakt, dat iemand naar me toe kwam en zei: “En wat me vooral dwars zit is dat je me niet hebt toegerust om zo goed mogelijk voor Christus te leven in de 110 uur van mijn dagelijks leven.” Niemand heeft dat ooit tegen me gezegd, omdat ze er nooit aan gedacht hebben dat het daarom gaat. Ze dachten dat het zo hoort te gaan: “ik kom, ben deel van de gemeente, en jij (als de betaalde kracht van de kerk), jouw taak is om ervoor te zorgen dat er voor mij gezorgd wordt.” Niet toegerust, of in staat stellen om te begrijpen hoe we Gods werk kunnen doen in héél ons leven. Nee, “er moet voor mij gezorgd worden!”

Dit is één van de grootste blokkades die er zijn om de gemeenschap te voeden en toe te rusten om in héél het leven als leerling van Jezus te leven. Het is belangrijk dat mensen ervaren dat ze tot een gemeenschap behoren, die van ze houdt. Maar als jij een leidende rol hebt in de kerk (ambsdragers, jeugdwerker, enz…) is jouw eerste taak om het volk van God bekwaam te maken om zo goed mogelijk voor Christus te leven in alle stukjes van hun leven. Je taak is niet allereerst ‘dat er voor ze gezorgd wordt’.

We hebben een nieuwe verhouding nodig. De pastorale zorg-relatie is niet genoeg. Het moet een pastorale toerusting-relatie zijn. Een relatie die gebaseerd is op liefde, maar die er bewust van is om het volk van God toe rusten om het werk van God te doen, waar ze ook zijn.